எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முல்லைத்திலகன் பொன்னுத்துரை

திரு முல்லைத்திலகன் பொன்னுத்துரை

Born 22/12/1974 - Death 02/12/2022 முல்லைத்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) மெல்போன், Australia (Lived Place)