எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணேசலிங்கம் ஐயம்பிள்ளை Premium Design

திரு கணேசலிங்கம் ஐயம்பிள்ளை

Born 28/02/1957 - Death 07/12/2022 தாவடி, Sri Lanka (Birth Place) Harrow, United Kingdom (Lived Place)