எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விக்னராஜா செல்வ ஞானமூர்த்தி

திரு விக்னராஜா செல்வ ஞானமூர்த்தி

Born 08/11/1942 - Death 02/12/2022 அளவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Cambridge, பிரித்தானியா (Lived Place)