எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நித்தியகுமரன் பாலசிங்கம் Premium Design

திரு நித்தியகுமரன் பாலசிங்கம்

Born 17/10/1977 - Death 07/12/2022 வவுனியா, Sri Lanka (Birth Place) Croydon, United Kingdom (Lived Place)