எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஏகாம்பிகை பரராஜசிங்கம் Premium Design

திருமதி ஏகாம்பிகை பரராஜசிங்கம்

Born 27/08/1941 - Death 08/12/2022 சரவணை, Sri Lanka (Birth Place) சரவணை Sri Lanka, நீர்கொழும்பு Sri Lanka, Gonesse ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)