எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தேவராஜா ஐயாத்துரை Premium Design

திரு தேவராஜா ஐயாத்துரை

Born 11/06/1940 - Death 09/12/2022 இடைக்காடு, Sri Lanka (Birth Place) அரியாலை Sri Lanka, தெஹிவளை Sri Lanka, கொழும்பு Sri Lanka (Lived Place)