எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லம்மா சின்னையா Premium Design

திருமதி செல்லம்மா சின்னையா

Born 10/08/1934 - Death 12/12/2022 கரவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) மல்லாவி யோகபுரம், Sri Lanka (Lived Place)