எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுஜிதா பரணீதன்

திருமதி சுஜிதா பரணீதன்

Born 24/07/1987 - Death 20/12/2022 நுணாவில் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) லண்டன் United Kingdom, நியூ யார்க் United States (Lived Place)