எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராமதாஸ் இராமு

திரு இராமதாஸ் இராமு

Born 05/10/1951 - Death 26/12/2022 துன்னாலை மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Bunde, ஜெர்மனி (Lived Place)