எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நிர்மலாதேவி உதயகுமார்

திருமதி நிர்மலாதேவி உதயகுமார்

Born 12/06/1968 - Death 27/12/2022 இருபாலை, Sri Lanka (Birth Place) Germany (Lived Place)