எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராஜமுத்தையா ஞானசேகரம்

திரு இராஜமுத்தையா ஞானசேகரம்

Born 22/11/1924 - Death 09/02/2020 யாழ். அளவெட்டி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)