எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சடையன் செல்வராசா

திரு சடையன் செல்வராசா

Born 02/08/1950 - Death 01/01/2023 நாவற்குழி, Sri Lanka (Birth Place) Zürich ஸ்விட்சர்லாந்து, Baden ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)