எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பவளம் சபாரெத்தினம்

திருமதி பவளம் சபாரெத்தினம்

Born 20/06/1954 - Death 25/12/2022 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Birth Place) Kingsmead, Cheshire ப்ரித்தானியா (Lived Place)