எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இலட்சுமிகுமார் தர்மராஜா

திரு இலட்சுமிகுமார் தர்மராஜா

Born 06/08/1954 - Death 05/01/2023 புன்னாலைக்கட்டுவன் Sri Lanka (Birth Place) Bad Friedrichshall ஜெர்மனி (Lived Place)