எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மேரி யோஸ் ராணி பஸ்ரியாம்பிள்ளை

திருமதி மேரி யோஸ் ராணி பஸ்ரியாம்பிள்ளை

Born 12/01/1936 - Death 04/01/2023 மலேசியா (Birth Place) இளவாலை Sri Lanka, Montreal கனடா (Lived Place)