எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

11ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சொரூபன் சுருதியன்

அமரர் சொரூபன் சுருதியன்

Born 13/03/2005 - Death 13/05/2009 விசுவமடு (Birth Place) விசுவமடு (Lived Place)