எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சரோஜினிதேவி இராஜகோபால்

திருமதி சரோஜினிதேவி இராஜகோபால்

Born 11/09/1939 - Death 08/01/2023 அளவெட்டி Sri Lanka (Birth Place) Eastham பிரித்தானியா (Lived Place)