எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி தர்மிளா பிரதீப் Premium Design

திருமதி தர்மிளா பிரதீப்

Born 20/04/1989 - Death 04/01/2021 யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka (Birth Place) Breda நெதர்லாந்து (Lived Place)