எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி முருகுப்பிள்ளை காந்திமதி

திருமதி முருகுப்பிள்ளை காந்திமதி

Born 19/09/1940 - Death 14/05/2020 கிளிநொச்சி பளை (Birth Place) சோறன்பற்றை (Lived Place)