எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பிரசன்னா பஞ்சாட்சரம்

திரு பிரசன்னா பஞ்சாட்சரம்

Born 13/03/1991 - Death 26/12/2022 Bellach சுவிட்சர்லாந்து (Birth Place) Grenchen சுவிட்சர்லாந்து (Lived Place)