எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பசுபதிப்பிள்ளை குருநாதர்

திரு பசுபதிப்பிள்ளை குருநாதர்

Born 09/06/1945 - Death 13/01/2023 நெடுந்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) Germany, Canada (Lived Place)