எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நிஜந்தன் அமுதலிங்கம்

திரு நிஜந்தன் அமுதலிங்கம்

Born 29/06/1985 - Death 07/01/2023 இருபாலை, Sri Lanka (Birth Place) Bobigny, ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)