எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கருணைகலாவல்லி பூரணச்சந்திரன்

திருமதி கருணைகலாவல்லி பூரணச்சந்திரன்

Born 01/11/1941 - Death 10/01/2023 மொறட்டுவா Sri Lanka (Birth Place) கொடிகாமம் Sri Lanka, Kampala உகாண்டா, Scarborough கனடா (Lived Place)