எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பசுபதி இராமநாதர்

திரு பசுபதி இராமநாதர்

Born 14/10/1930 - Death 11/01/2023 நெடுந்தீவு மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு Sri Lanka, லண்டன் United Kingdom (Lived Place)