எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குமணன் செல்வராசா

திரு குமணன் செல்வராசா

Born 26/04/1974 - Death 08/01/2023 அரியாலை Sri Lanka (Birth Place) Montargis ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)