எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் சிவகுரு

திரு சுப்பிரமணியம் சிவகுரு

Born 19/10/1952 - Death 13/01/2023 மட்டுவில் தெற்கு Sri Lanka (Birth Place) North Harrow பிரித்தானியா (Lived Place)