எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சசிதரன் சேனாதிராஜா

திரு சசிதரன் சேனாதிராஜா

Born 19/09/1970 - Death 06/01/2023 அளவெட்டி Sri Lanka (Birth Place) Clayhall பிரித்தானியா (Lived Place)