எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பற்குணநாதன் இராசதுரை

திரு பற்குணநாதன் இராசதுரை

Born 22/03/1971 - Death 18/01/2023 உயிலங்குளம, Sri Lanka (Birth Place) Strengelbach ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)