எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இலட்சுமி தியாகராஜா

திருமதி இலட்சுமி தியாகராஜா

Born 25/07/1932 - Death 16/01/2023 வவுனியா Sri Lanka (Birth Place) East Ham பிரித்தானியா (Lived Place)