எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புஷ்பேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் Premium Design

திருமதி புஷ்பேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்

Born 11/03/1943 - Death 20/01/2023 கொடிகாமம், Sri Lanka (Birth Place) Markham, கனடா (Lived Place)