எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திவாகர் துருகாசலம் Premium Design

திரு திவாகர் துருகாசலம்

Born 19/04/1972 - Death 13/01/2023 வத்தளை Sri Lanka (Birth Place) Birkenhead பிரித்தானியா (Lived Place)