எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அருணகிரிநாதன் வைத்திலிங்கம்

திரு அருணகிரிநாதன் வைத்திலிங்கம்

Born 09/01/1960 - Death 19/01/2023 மாதகல் மேற்கு Sri Lanka (Birth Place) Zürich சுவிட்சர்லாந்து (Lived Place)