எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நகுலேஸ்வரன் சுப்ரமணியம்

திரு நகுலேஸ்வரன் சுப்ரமணியம்

Born 20/08/1979 - Death 22/01/2023 வரணி, Sri Lanka (Birth Place) வரணி Sri Lanka, Bern சுவிட்சர்லாந்து (Lived Place)