எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தர்மசீலன் செல்வநாயகம்

திரு தர்மசீலன் செல்வநாயகம்

Born 06/10/1980 - Death 18/01/2023 Jaffna ஸ்ரீலங்கா (Birth Place) East Ham பிரித்தானியா (Lived Place)