எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கிருஷ்ணகுமாரன் பொன்னுத்துரை

திரு கிருஷ்ணகுமாரன் பொன்னுத்துரை

Born 31/12/1966 - Death 23/01/2023 புத்தூர் மேற்கு Sri Lanka (Birth Place) லுசேன் Switzerland (Lived Place)