எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விவேகானந்தன் தம்பிதுரை

திரு விவேகானந்தன் தம்பிதுரை

Born 28/01/1942 - Death 23/01/2023 கொல்லங்கலட்டி Sri Lanka (Birth Place) Myliddy Sri Lanka, புத்தளம் Sri Lanka Gien, France (Lived Place)