எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மோகனராஜன் நடராஜா

திரு மோகனராஜன் நடராஜா

Born 16/07/1957 - Death 22/01/2023 மூளாய் Sri Lanka (Birth Place) Hagen ஜெர்மனி (Lived Place)