எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருந்தவநாயகி சிறிகாந்ததாசா

திருமதி அருந்தவநாயகி சிறிகாந்ததாசா

Born 01/02/1958 - Death 04/02/2023 மல்லாகம் Sri Lanka (Birth Place) Duisburg ஜெர்மனி (Lived Place)