எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சதாசிவம் மனோரஞ்சிதம்

திருமதி சதாசிவம் மனோரஞ்சிதம்

Born 23/03/1956 - Death 16/05/2020 முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Lived Place)