எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிர்காமநாதன் சோமசுந்தரம்

திரு கதிர்காமநாதன் சோமசுந்தரம்

Born 30/04/1951 - Death 01/02/2023 கரம்பொன் Sri Lanka (Birth Place) Saint-Ouen-l'Aumône பிரான்ஸ் (Lived Place)