எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணேஸ்வரன் கந்தையா

திரு கணேஸ்வரன் கந்தையா

Born 18/12/1974 - Death 05/02/2023 கோண்டாவில் Sri Lanka (Birth Place) அமெரிக்கா New York (Lived Place)