எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சத்தியமூர்த்தி சின்னராசா

திரு சத்தியமூர்த்தி சின்னராசா

Born 13/01/1960 - Death 28/01/2023 யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka (Birth Place) Brentwood பிரித்தானியா (Lived Place)