எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தவமணி சத்துருசிங்காரபிள்ளை

திருமதி தவமணி சத்துருசிங்காரபிள்ளை

Born 26/11/1943 - Death 08/02/2023 இளவாலை Sri Lanka (Birth Place) பிரான்ஸ், ஜேர்மனி (Lived Place)