எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மங்கயற்கரசி தவராசா

திருமதி மங்கயற்கரசி தவராசா

Born 02/08/1963 - Death 14/02/2023 களுதாவளை Sri Lanka (Birth Place) Luzern சுவிட்சர்லாந்து (Lived Place)