எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுகிர்தம் அர்னால்ட்

திருமதி சுகிர்தம் அர்னால்ட்

Born 15/07/1928 - Death 17/02/2023 மானிப்பாய் Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு Sri Lanka, லண்டன் United Kingdom, மெல்போன் Australia (Lived Place)