எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பவுஸ்ரின் செபஸ்ரியாம்பிள்ளை

திரு பவுஸ்ரின் செபஸ்ரியாம்பிள்ளை

Born 15/02/1955 - Death 15/02/2023 பாஷையூர் Sri Lanka (Birth Place) Christchurch நியூசிலாந்து (Lived Place)