எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவசாமி பேரம்பலம்

திரு சிவசாமி பேரம்பலம்

Born 20/12/1938 - Death 10/02/2023 காங்கேசன்துறை Sri Lanka (Birth Place) மெல்போன் Australia (Lived Place)