எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ராஜேஸ்வரி விக்கினேஸ்வரன்

திருமதி ராஜேஸ்வரி விக்கினேஸ்வரன்

Born 20/12/1957 - Death 14/05/2020 யாழ். துன்னாலை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)