எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தனலட்சுமி ஜெயகரன்

திருமதி தனலட்சுமி ஜெயகரன்

Born 09/10/1946 - Death 22/02/2023 கந்தர்மடம் Sri Lanka (Birth Place) Paris France (Lived Place)