எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அம்பிகைபாகன் கணபதிப்பிள்ளை

திரு அம்பிகைபாகன் கணபதிப்பிள்ளை

Born 12/01/1949 - Death 13/02/2023 காரைநகர் Sri Lanka (Birth Place) லண்டன் United Kingdom (Lived Place)